Poker ROI

ROI er engelsk og står for ”Rate of Investment”. Det er et ganske simpelt forholdstal mellem hvor mange penge du investerer i poker og hvor meget du tjener. ROI viser altså, hvor profitabelt dit pokerspil er.

Når du regner din ROI ud, er det baseret på de typer spil du spiller og om det er i turneringer eller kontant spil.

Udregning af ROI i turneringer (MTT og SNG)

Din ROI i pokerturneringer udgøres generelt som en procentsats af din oprindelige investering. Man skal huske at trække 100 % fra den endelige udregning, da det er beløbet du brugte, for at komme med i turneringen.

Lad os lave et eksempel. Du har spillet i 10 turneringer, hvor du har investeret $ 10,- i hver + et gebyr på $ 1,- pr. turnering. Alt i alt har du altså investeret $ 110,- hvilket er dine 100%.

Lad os sige, at din bankroll er blevet øget fra $ 110,- til $ 150,- altså en stigning på ca. 136 %. Derfra trækker du de oprindelige 100 % og din ROI bliver derved 36 %.

Formlen til udregning af poker ROI i turneringer er:

100/indgangsgebyr X bankroll ved afslutning= Procentsats – 100 =  Poker ROI.

888 Poker

Udregning af ROI i kontante poker spil

Det er lidt mere indviklet at udregne din ROI i kontant spil, fordi tiden i højere grad udgør en faktor. Normalt ser man det som klogt at udregne sin ROI, hver gang man har spillet 100 hænder. Det ville være besværligt eller trættende at tælle alle hænder i et live pokerspil. I online poker bliver dine hænder automatisk talt for dig – for hver session, dag, livstid.

Det næste eksempel er et typisk kontant spil.

Lad os sige, at du spiller 500 hænder online poker i en session. Du betalte $ 100,- for at komme ind med i spillet (deltagergebyr) – da spillet sluttede havde du $ 250,-. Din poker ROI ville så være 150 %, når du har fratrukket de oprindelige 100 %.

For at finde din ROI, skal du starte med din oprindelige investering ($ 100,-) som er 100 %. Divider dette med dit deltagergebyr ( $ 100,-), Nu skal du gange med din bankroll ved afslutning ( $ 250,-). Det giver 250 %. Fratræk deltagergebyret (100 %) og din totale poker ROI er 150%.

Egentlig er formlen den samme , som når man beregner ROI i turneringer:

Deltagergebyr/100 X slutkredit = procentsats – 100 = poker ROI.

Poker ROI pr. time

Den information du har fået ved at regne din ROI ud bliver meget mere værdifuld, når du deler din gevinst med den tid du har brugt ved det virtuelle bord. Måske har du vundet en kæmpegevinst på $ 500,-, men hvis det har taget dig en måned eller måske mere, er resultatet ikke så imponerende. Kender du din gennemsnitlige gevinst pr. time, kan det hjælpe dig til at finde de rigtige spil og steder at spille.

For at finde din gevinst pr. time skal du dele din totale gevinst med et antal timer du har spillet. Hvis du har spillet 3 timer med en gevinst på $ 45,-, er din gevinst pr. time $ 15,- ($ 45,- / 3 = $ 15,-)

Formlen for gevinst pr. time er profit / timer = gevinst pr. time.